Dla rodziców

Wpisowe 350 zł opłata jednorazowa, bezzwrotna, gwarantująca miejsce dla Państwa dziecka
Abonament duży 1300 zł

w godzinach 7:00-18:00

Abonament mały 1000 zł

w godzinach 8:30-14:30

cena zawiera: wyżywienie, opiekę, zabawki, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, opiekę pedagogiczną
cena nie zawiera: pieluch, kosmetyków oraz ubezpieczenia NNW

 

Okres adaptacyjny trwa 5 dni i jest bezpłatny. W tym czasie rodzic (lub opiekun) może, wraz z dzieckiem, przebywać na terenie placówki i aktywnie uczestniczyć w jej życiu.

Numer rachunku bankowego:
95 1090 1014 0000 0001 3029 5316

Fundacja Do Celu
ul. Broniewskiego 91/5
01-876 Warszawa

ul. Karkonoszy 15,

Polityka prywatności

Warszawa-Zacisze, tel. 600 939 329

Polityka cookies