Dla rodziców

Wpisowe 350 zł opłata jednorazowa, bezzwrotna, gwarantująca miejsce dla Państwa dziecka
Abonament stały miesięczny 1200 zł

w godzinach 7:00-18:00
cena zawiera: wyżywienie, opiekę, zabawki, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia artystyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia z elementami języka angielskiego, opiekę pedagogiczną
cena nie zawiera: pieluch, kosmetyków oraz ubezpieczenia NNW

karnet: 50 godz. 600 zł do wykorzystania w ciągu miesiąca (od pierwszego, do ostatniego dnia miesiąca )
karnet: 100 godz. 900 zł do wykorzystania w ciągu miesiąca (od pierwszego, do ostatniego dnia miesiąca )

 

Okres adaptacyjny trwa 5 dni i jest bezpłatny. W tym czasie rodzic (lub opiekun) może, wraz z dzieckiem, przebywać na terenie placówki i aktywnie uczestniczyć w jej życiu.

Numer rachunku bankowego:
95 1090 1014 0000 0001 3029 5316

Fundacja Do Celu
ul. Broniewskiego 91/5
01-876 Warszawa

ul. Karkonoszy 15, Warszawa-Zacisze, tel. 600 939 329